ПЕЧЕРСК


ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 2

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 2

Григорій VII Гільдебранд (між 1015 та 1020—1085), папа римський 86 Григорій XI, папа римський (1371—1378) 102, 103

Григорій XIII (1502—1585), папа римський 122, 133

Григорій Богослов (Назіанзш) (близ 330— близ 390), церковний діяч, один із трьох вселенських учителів Східної Церкви 64 67, 69 Григорій Бодгаряннн митрополит Київський 114

Григорій Нісськнй (близ 335—394), церковний діяч, св 67

Григорій Цамблак (Самблак) (близ 1364— після 1450), митрополит Київський 108

Григорій Чудотворець {?—1094), преп печерський 70, 334, 339 Григорій Чудотворець (?—близ. 270), св 67

Гудима Павло, полковий чиновник 330 Гугулевичівна (Гулевичівна) Анна, фундаторка Київо-Братського училища 247 25! 255 257 Гурій, архієпископ Казанський 411 Гус Ян (Іоанн) (1371 — 1415), чеський проповідник, ідеолог Реформаті 110

Давид, архієпископ Новгородський 422 Давид, архімандрит Києво-Печерського монастиря 357

Давид, цар ізраїльсько-іудейської держави (кін XI ст — близ 950 р до не), пророк 50, 51, 67 Давид Нащинський, архімандрит і рек тор Києво Братського монастиря 259, 367

Давид Святославич кн чернігівський 336 Дамаскін Аскаронськнй, єпископ Костромський 331

Даміан, єпископ Юріївський 90 Даміан Целебиик, преп печерський 70, 334

Даниїл (? —536 р до н е ), бібл. пророк 50, 52, 81

Даниїл Романович (1201—1264), кн га лицький 96, 100, 103 Даниїл Переславський (до 1492—1547), митрополит Московський 277 Данильова-Голубова Петронела Ворони-човна, жителька київська 248 Дараган Єфим, київський полковник 367 Дашкова Катерина Романівна, княгиня 446

Дворецький Василь, київський полковник 248, 249

Демидов Микита, сибірський заводчик 331

Деревинські, князі 326 Державін Гавриїл Романович (1743— 1816), поет, державний діяч 6, 22, 33 Димитрій, єретик 89 Димитрій Савич Ростовський-Туптало

(1651—1709), церковний діяч, письменник, св 71, 82, 175, 199, 342, 344, 362

Димитрій Сеченов, митрополит Новгородський 330

Димитрій Суликовськнй (Соликовськнй), архієпископ Львівський католицький 130

Димитрій Устимович, префект Київської

академії 233, 260

Дюнісій (> —1385), архієпископ Суздальський, митрополит 104 Дюнісій, архімандрит 123, 125 Дюнісій, митрополит Київський 93, 94, 340

Дюнісій, патріарх Константинопольський

120

Дюнісій Балобан (Балабан) (5—1663), митрополит Київський 169, 187 Дюнісій Глушнцькнй, преп печерський 413

Дюнісій Затворник, преп печерський 339 Дюнісій Збируйський, єпископ Хелмський 127, 130, 132, 137, 138, 250 Дюнісій Му зел їм, патріарх Константинопольський 182

Дітмар (975 або 976—1019), єпископ Мерзебурзький, хроніст 4], 42 46, 79, 89

Длугош Ян (1415—1480), польський історик, дипломат 80, 95, 109, 286, 358, 444

Дмитрієв Михайло, друкар 316 Дмитрій Іванович Донськой (1350— 1389). вел кн московський 104, 105, 211, 418

Долгорукий М І , кн 28 Долгорукови, князі 330 Долмат Костянтин Богданович, польський шляхтич 317 Домнік, домініканець 95 Донат, письменник IV ст 413 Дорофей, митрополит Київський 113 Дорошенко Петро Дорофійович (1627— 1698), гетьман Правобережної України (1665-1776) 173, 174, 175, 176, 249

Досіфей Нотара (1641—s), патріарх Єрусалимський, церковний історнк 182

Древинський Лаврентш 149 Друцькі, князі 120 Друцькнй-Горський Юрій, кн 138 Друцькі-Соколннські, князі 326 ДубровицьКі, князі 327 Дюканж Шарль (Дю Френ дю Канж, Карл), французьким візантиніст 17, 54, 88, 442

Днчкіна Катерина Якимівна, дружина генерала 325, 331

Едигей (Ідігу) (1352—1419), емір Білої Орди 109, 286, 358 Екенсайд, англійський поет 7


Еладій, преп печерський 338 Еразм, преп лечерський 70, 336

Євагрій, візантійський історик 54, 55, 443 Євгеній IV (1383—1447), папа римський 112

Євнопн, мученик 68

Євсевій Памфіл (Кесарійський) (між 260 та 265—338 або 339), римський цер ковний історик 37 Євстафій, св мученик 102 Євстратій Гарнд, патріарх Константинопольський 81, 86

Євстратій Постник, open печерський 335, 336, 347

Євфкмій І Брадатий (5 *—1429), архієпископ Новгородський 111 Євфимій, єпископ Переяславський 90 Євфимій, єпископ Полоцький та Вггебсь кий 118

Євфимій II, патріарх Константинополь ськнй 108, 109

Євфимій Схимник, преп печерський 70,

339

Євфимія, мучениця 70 Єлена Павлівна, вел княгиня 330 Єлизавета Петрівна (1709—1761), імператриця російська 38, 72, 73, 194, 196, 197, 200, 205, 227, 298, 303, 324, 327, 331, 366, 367

Єлизавета Олексіївна, імператриця російська 71, 328 Єлисей Пінський 137 Єлисей Плетенецький (5 —1624), архімандрит Києво-Печерського монастиря 146, 289, 313, 314, 317, 327, 337, 360

Єшфаній, єпископ Чигиринський 194, 195 Єшфаній, св 67

Єрмолаєв Олександр Іванович (1779— 1828), мовознавець, палеограф 402, 406, 408, 410

Єфрем, євнух, монах 277, 333 Єфрем, єпископ Переяславський 70, 340, 349

Єфрем Сирін преп грецький 70 Єфрем Скопець (Резанець), митрополит Київський 86, 87, 88, 274 Єфремов Данило Ефремович, донський атаман 330

Єфросин, архімандрит нижегородський, єпископ Суздальський 105 Єфросин Псковський 277 Єфросинія, ігуменья полоцька 70, 339

Жадзик, канцлер вел коронний 160 Жиль П’єр, мандрівник 54, 55 Жолкевський Станіслав (1547—1620), коронний гетьман 140, 147 Журавльови, вельможі 330

Завидович Димитрій, новгородський посадник 407

Закревськяй Микола (1805—1871), історик Києва 442

Зам ой ськнй Фона, київській воєвода

148 160

Заславськкй кн 156 Захарів, коад ютор єпископа Переяславського 189

Захарій, преп печерський 70 Захарій Голубовськнй, ієромонах, лавр ський живописець 291 Захарій Копистєнський {?—1626), архімандрит Києво Печерського монастиря церковний письменник 45, 75, 79 82 85 86, 93, 109, 115, 116, 117, 120, 136 141, 142, 155, 289, 314, 327, 345 Э60 361

Захарій Корннловнч ігумен Зшотоверхо-Михайлівського монастиря 187 331,

365

Захарій Постник преп печерський 340 Захзрія бібл пророк 52 Збаразькі князі 120 Зенібек, хан 91, 220

Зертис Камекськнй Андрій (Амвросій), див Андрій Зертис-Каменський Зиновій, монах новгородський 265 Зннон Постник, преп печерський 70, 339 Зонара Іоанн, візантійський історик 76, 264, 265, 266

Зоснма Валкевнч (1719—1793), архімандрит Києво-Печерського монастиря 203 292,303, 311 321, 331, 341 367, 368

Іакшф, архімандрит печерський (з 1536 р) 359

Іакінф Лагановський, ректор Кнєво-Брат-ського училища 261

Іакшф Одрованж (Яцек Домініканець), засновник Богородицького монастиря 95, 100

Іаков, патріарх Константинопольський

181

Іаков, пресвітер 351 Іаков, мученик 278, 373 Іаков Персіянин, мученик 40 Іаков Святослав, болгарський деспот 265 Іаков Суша, уніат 141 Іануарій, єпископ грецький 70 Іасон Смогоржевськнй, уніатський митрополит 207

Іван Васильович, вел кя московський 60, 119, 121, 225, 268, 402, 414 Іван Васильович, молдавський господар 162

Іван Ольгимунтович, намісник кн литовського у Києві 285

Ігельстром (Ігельштром) Йосип Андрійович (1737—1823), генерал аншеф 234 Ігнатій, патріарх Константинопольський 38

Ігнатій Богоносець, св 48 Ігнатій Ми колоса а в ич, префект Кнєво-Братського училища 259


Ігнатій І, архімандрит Киево-Печерсько-го монастиря, св. 340, 358 Ігнатій II, архімандрит Києво-Печерського монастиря 301, 359 Ігнатій Оксенович-Старушич, ректор Києво-Братського училища 162, 257 Ігор Рюрикович (?—945), вел. кн. київський 38, 39

Ігор Ольгович (Олегович) (?—1147), вел. кн. київський, чернець, св. 291 Ієгудиіл, Архангел 50, 67, 68 Ієзикіїль, бібл. пророк 50, 67 Ієзнкіль Филипович, ректор Києво-Брат-ського училища 258 Ієзикія, цар 67

Ієракс, логофет патріарха Ієремії 302 Ієремія, бібл. пророк 50 ІєремІя І, патріарх Константинопольський 120

Ієремія II, патріарх Константинопольський 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 139, 144, 247, 302, 313, 360

Ієремія Прозорливий, ripen, печерський 334, 349

Іеремія Тнсаровський, єпископ Львівський 146, 153

[єрлич (Єрлич) Іоаким, шляхтич 158, 159, 445

Ієроиім Блаженний 410 Ієроиім бдонський, ректор Києво-Братеь-кого училища 260

Ієроиім Грабов-Гроховськин, домініканець, вікарій 164

Ієроиім Міткевич, префект Києйо-Братсь-кого училища (1734—1738) 259 Гєронім Празький ПО Ієрофей Малицький (1727—1799), митрополит Київський (з 1796 р ) 76, 237, 242, 244, 369, 370

Ієрофей Монемвасійський, митрополит 124

Ієхонія, цар 67

Ізяслав Мстиславич (близ. 1097—1154), вел. кн. київський 89, 90, 95, 96, 108, 212 , 291, 333

Ізяслав Незлобливий, кн. київський 283 Ізяслав Я росла в ич (1024—1078), вел, кн. київський 75, 86, 87, 265, 273, 274, 275, 350, 352

Іконніков В. С, історик ЗО Іларіои, архімандрит Києво-Печерського монастиря 327

Іларіон II (?—1709), архімандрит печерський 364

Іларіон, єпископ Переяславський 207, 208 Іларіон, священик церкви Св. Апостолів на Берестовім, митрополит Київський (з 1051 р.) 85, 274 Іларіон Великий, преп, грецький 70 Іларіон Жураковськкй, архімандрит ме-жигірський 192

Іларіон Левицькия, ректор Києво-Братсь-кого училища (1727—1731) 259

Іларіон Масальський, архімандрит Суп-

ряльський 129, 137

Іларіон Негрембецький (?—1740), архімандрит 302, 365

Іларіон 1 Писочинський (Пилучинеький), архімандрит печерський 359 Іларіон Рогалевський, єпископ Чернігівський 331

Іларіон Схимник, npert. печерський 70, 339

Ілля Куча, митрополит Київський (з 1577 р.) 120

Ілля Муромець (Чоботок), преп. печерсь-кий 70, 338

Іннокентій, ієромонах, намісник свенсьхо-го монастиря 365

Іннокентій III (1160 або 1161—1216), папа римський 99

Іннокентій IV (близ. 1195—1254), папа римський 96, 100

Іннокентій Борисов, ректор Київської академії 17, 33

Іннокентій Гізель, ректор Києво-Братсь-кого училища 159, 173, 257, 317, 331, 332, 342, 347, 348, 355, 362, 440 Іннокентій ПоповськиЙ, ректор Кнєво-Братського училища 258 Іннокентій Ставецькнй, префект Києво-Братського училища 260 Іоакнм, архімандрит печерський (з 1532 р.) 359

Іоаким, єпископ Новгородський 42, 49, 65 Іоаким, єпископ Турівськнй 90 Іоаким, патріарх Антіохійський 144 Іоакнм, патріарх Московський 177, 178, 180, 184, 185, 203, 225, 302, 303, 304, 306, 313, 315, 363 Іоакнм, св. 64

Іоаким Струков, єпископ Переяславський 193, 290

Іоанн, архієпископ Чернігівський, митрополит Тобольський 189 Іоанн II, архімандрит Києво-Печерського монастиря 357, 358

Іоанн III, архімандрит Києво-Печерського монастиря 358

Іоанн, боярин кн. Ізяслава 102, 274, 275, 350

Іоанн, варяг, християнський мученик 39 Іоанн Ш, грек, митрополит Київський 87 Іоанн, евангелист, Апостол 58, 68 Іоанн, єпископ Луцький 101 Іоанн, єпископ Чернігівський 279, 340, 373

Іоанн І (? — близ. ПОЗ), ігумен печерський 86, 279, 340, 352, 373 Іоанн, митрополит Київський 290, 35), 357

Іоанн І (Іона), митрополит Київський (1008—1035) 45, 82, 93, 373 Іоанн II, митрополит Київський 86 Іоанн IV, митрополит Київський 92, 355 Іоанн, мученик 68 Іоанн, папа римський 100


1 Іоанн IX, патріарх Константинопольський 89

Іоанн (?—983), преп. печерський 335, 338

Іоанн, новгородський священик, літописець 82

Іоанн, син царя Іоанна Васильовича 326 Іоанн Васильович, цар 49, 264, 267, 268, 326 , 403 , 405 , 411, 419 Іоанн Векк, патріарх Константинопольський 9§, 97

Іоанн (Іннокентій) Вінницький, єпископ 177

Іоанн ГербіяШ, пастор саксонський 332 Іоакн Гліка, патріарх 101 Іоанн Дамаскін (близ, 675—до 753), візантійський богослов, св. 70, 277 Іоанн Драгослав, писець 265 Іоанн Златоуст (344 або 354—407), богослов, св. 48, 67, 70, 314 Іоанн (Ян) Казимир, кор. польський 95. 165, 169, 223, 320

Іоанн Каматир, патріарх Константинопольський 93

Іоанн Карпенко, ієромонах 331 Іоанн Ксифілін, патріарх Константинопольський 86

Іоанн Леванда, протоієрей 63, 443 Іоакн Милостивий 151 Іоанн Многостраждальннй, преп печерсь-кий 70, 335

Іоанн Олексійович, дар 71, 72, 73, 178, 187, 203, 252, 305, 421 Іоанн Островськнй, префект Києво-Брат-ського училища 260 Іоанн Палеолог, імператор 111, 112 Іоанн Постник, преп. печерський 70 Іоанн Предтеча (Креститель), попередник Ісуса Христа, провісник пришестя Месії 51, 53, 64, 67, 69, 90 Іоанн Сочавський (Сучавський), грецький великомученик 70 Іоанн Схщіарій 264 Іоанн Чудотворець, преп. печерський 70 Іоаникій II, патріарх Константинопольський 367

Іоаникій Бугаєвськнй, ігумен 367 Іоаникій Галятовськнй, ігумен, ректор Києво-Братської школи 141, 187, 257 Іоаникій Сенютовкч (?—-1729), архімандрит Києво-Печерського монастиря 289, 302, 303, 331, 364, 365 Іоасаф, патріарх Константинопольський 120

Іоасаф (Іосафат) Кроковський, митрополит Київський 62, 68, 73, 188, 203, 205, 227, 251, 258, 296, 318, 331, 348, 363, 364, 365

Іоасаф Миткевич, архімандрит Хутинсь-кий 199

Іоасаф Мохов, ректор Києво-Братського училища 261

Іоасаф І, архімандрит Києво-Печерського монастиря 356

Іоасаф Томнловнч, префект Києве-Братського учнлнша 258 іов, митрополит Новгородський 160 Іов Борецький, митрополит Київський 147, 148, 151, 152, 179. 248. 314. 315. 329, 361

Іоіль, архімандрит Києво-Видубецьмого монастиря 370

Іона, архімандрит Києво-Печерського монастиря 118

Іона, митрополит Київський 112, 220 Іона, митрополит Рурський Грузинський 237

Іона, митрополит Московський 64 Іона Глезна, митрополит Київський 116 Іона Гоголь, архімандрит Кобрннсьннй Спасова монастиря, єпископ Пінський і Турівський 130, 131. 132, 137, 138

Іона І, архімандрит Києво-Печерського монастиря 121. 358

Іона II, архімандрит Києво-Печерського монастиря 359

Іона II, митрополит Київський, архімач-дрит віденського Вознесенського монастиря 119

Іона IV Протаеович, єпископ Пінський І Турівський 121

Іосафат Кунцевич (1580--1623), архієпископ Полоцький уніатський 149, 160, 151

Іосиф, митрополит Київський 96, 98, 35Т,

398

Іосиф Ш, митрополит Київський 120 Іосиф И, патріарх Константинопольський 110, 112

Іосиф, преп. печерський 70 Іосиф (Іосафат) Велямин Руцький, уніатський м итропол ит 141, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 163 Іосиф, єпископ Вітебський 250 Іосиф Волоцький (Волоколамський) (1439 або 1440—1515), церковний діяч, письменник 277, 410 Іосиф Волчанськин, ректор Києво-Брат-ського училища (1721 — 1727) 258 Іосиф Кононович-Горбацький, ректор Києво-Братського училища 162, 257 Іосиф Курцевич, єпископ Володимирсь-кий і Брестський 147, 148 Іосиф Многоболізний, преп. печерський 339

Іосиф Нелюбович-Тукал ьський, митрополит Київський 172, 182, 249, 250 Іосиф II Оранський (?—1751), архімандрит Києво-Печерського монастиря 197, 303, 366, 367 Іосиф Святогорець, ієромонах 314 Іосиф II Солтан, митрополит Київський і Галицький 103, 109, 116, 300 Іосиф І Тризна, архімандрит Києво-Печерського монастиря (з 1647 р.) З!?, 361

Іосиф Шумлянський, єпископ Львівський 176, 177, 178, 184, 188, 288


їпатій (Адам) Поцей, уніатський митро-полит 115. 118, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 146, 287 їпатій Целебник, преп печерський 339 Іраклш ЛисовськиЙ, архієпископ Полоцький 236, 237

Іринен (Іван) Фальковськнй (1762—1823) 210, 242, 253. 260, 261, 446 Іродюн, єпископ Чернігівський 290 Ісаакій Борисковнч, єпископ Луцький і Острозький 148, 152, 329 Ісаакій Затворник, прыг печерський 70, 344 346 ‘149

Ісайя, б’ібл пророк 50, 52, 67 Ісайя, єпископ Ростовський 70, 279 Ісайя, ігумен Юріївськнй 401, 407 Ісайя, патріарх Константинопольський 98

Ісайя Копинськнй {>—1640), митрополит Київський 148, 152, 154, 158, 160, 247, 248, 257, 361 Ісайя Трофимович Козловський, перший ректор Києво Братського училища 158, 159, 162, 257

Ісайя Чудотворець, єпископ Ростовський, преп печерський 337, 349 Існдор Р — близ 1462), митрополит Київський Ш9, 112, 115, 118, 138, 211 Існдор Мілетськнй, візантійський архітектор 55

Іуліанія Ольшанська, преп. печерська 337, 348

Іуліанія Олександрівна, книжна тверська, дружина вел кн литовського Ольгерда 357

Іустиніак, їмп візантійський 47, 48, 54, 55, 56, 57, 81, 102, 263, 340, 416, 417

Казимир III Великий (1310—1370), кор польський 100

Казимир IV, кор польський 102, 111, 114, 115, 116, 249, 286

Каліст, ієромонах, архімандрит Києво-Печерського монастиря 370

Каліст, папа римський 114

Каліст, патріарх Константинопольський 109

Каліст II, патріарх Константинопольський 106

Калмет 84

Кальвін Жан (1509—1564), діяч Реформації 122, 444

Кандиба Даннїл, полковий чиновник 330

Карамзін Микола Михайлович (1766— 1826), історик, письменник, публіцист 6,25, 41, 42, 77, 82, 84, 87, 98

Карл XII (1682—1718), кор шведський 188, 288

Карл Великий (742—814), кор франків, імп, 416, 417

Каршні (Карпін) Іоанн дю Плано, дипломат, письменник 285, 447

Касіан, уставщик Києво-Печерського монастиря 347

Касіан, письменник V ст 408 Касіан Затворник, преп печерський 339 Касіан Лехннцькнй, ректор Киево-Братсь-кого училища 253, 260 Касіан Сакович, ієромонах 84, 152, 162, 257, 314

Катавана, дружина грузинського царя Арчила 73, 74

Катерина І Олексіївна (1648—1727), рос. імператриця 327

Катерина II Олексіївна (1729—1796), рос імператриця 71, 73, 74, 202, 204, 206, 209, 225, 226, 229, 232, 238, 243, 256, 295, 303, 311, 316, 323, 367, 369, 405, 421

Катерина Павлівна, вел княжна 328 Кедрін Георгій, візантійський історик 48, 76

Кейбель, майстер 330 Кіниам Іоанн, історик 54 Кшріан (близ 1336—1406), митрополит Київський, письменник, св 59, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 211, 214 Кшріан, митрополит Тобольський 49 Кшріан Жоховськнй, уніатський митрополит 177

Кирил, єпископ Луцький і Острозький 118

Кирил, єпископ Ростовський 356 Кирнл, єпископ СевськиЙ 207, 237, 368 Кирил І (Гречин), митрополит Київський 83, 84, 94, 265

Кирил II, митрополит Київський 94, 217, 224, 357

Кирил III, митрополит Київський 96 Кирил, патріарх Константинопольський 201

Кирил Білозерсьхнй 277 Кирил Контарик Вірейський, патріарх Константинопольський 158 Кирил Куницький, ректор Київської семінари 262

Кнрнл Лукар, патріарх Александрійсь-кий, згодом Константинопольський 137, 138, 139, 141, 155, 158, 159, 361 Кирнл Ляшевецький, єпископ Воронезький 237

Кирнл Терлецький, єпископ Пінський І Турівськнй 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138 Кирил Транквілюн, ієромонах, проповідник 312

Кирнл Шумлянський, єпископ Луцький, вікарій Переяславський 190, 192, 193, 214

Киріак, ігумен Юріївськнй 401, 402, 407 Кисіль Адам, брацлавськлй воєвода 168, 348

Клавдій, ієромонах 331 Климент, ігумен Кловського монастиря 352

Климент, папа римський, св 41, 67, 90


Климент (Клнм) Смолятич І'3 - теля 1154), митрополит Київський, цер ковний письменник 90, 91, 92, 2П Климент VIII, папа римський 118, 143, 144

Ковельські, князі 326 Кодин Георгій, візантійський історик 61, 76, 100, 101, 218 Козловські, князі 326 Козьма, єпископ Полоцький 90 Козьма Празький (Прагський), лггопн сець 80

Коломан, королевич угорський 94, 99 Комбефіс Франциск (1605—1679), історик 54, 442

Комиш Алексій, імп візантійський 88 Комиш Іоанн, імп візантійський 88 Комнін Мануїл (Н43—1180). імп візан тійський 92

Константій, син Константина Великого 48

Константин Великий (285—337), імп римський 48, 70, 87, 264 Константин І, митрополит Київський 89, 91, 93

Константин II, митрополит Київський 92, 211, 300, 355

Константин Багрянородннй (905—959), імп візантійський (з 913), історик 38, 39, 76

Константин Бродський, архімандрит 367 Константин Всеволодович, вел кн Ростовський 399 Корецькі, князі 326 Корнеев, мінський губернатор 239 Корнелій Комельський, церковний діяч 277

Косма Атик, патріарх Константинопольський 89

Косма Безсрібник, мученик 70 Костюшко Тадеуш (1746—1817), польський ПОЛІТИЧНИЙ та ВІЙСЬКОВИЙ ДІЯЧ

234 , 235

Котирські, князі 326 Кошиц Ян, київський шляхтич 140, 287 Краснощокови, вельможі 330 Красовсьхий, генерал ЗО Кременецький Феодор, носівський старшина 205 Кречетников 204 Крісп, мученик 68

Кромер, польський історик 102, 111, 287 Кротинські, князі 327 Ксенофонт, грецький преподобний 70 Кудашова Катерина Сергіївна, княгиня

331

Кукша, священномученик 70, 336 Кулинські, князі 326 Кульчинський 116 127 Куракіни, князі 330

Кусакова Анна, дружина провіантмейс-тера 331

Кушельов Єгор Андрійович, сенатор 5

Лаврекпй, архідиякон, св 67 Лавренпй Затворник, єпископ Турівсь-кнн преп печерськнй 70, 334 339, 349, 355

Лазарева статська радниця 331 Лазар Баранович, архієпископ ректор Києво-Братського училища 141 174, 175, 177, 179, 181, 184, 185 166 257, 258, 315, 363

Лебединцев П Г 443, 444 Лев Данилович кн галицький 98, 100 Лев Диякон, візантійський історик 398 Лев Кішка, уніатський митрополит 1)8, 126 127, 134, 135, 141, 191 Лев Кревза 141

Лев Премудрий, імп константинопольський 77

Лев Яворськнй, єпископ Брестський 236 Левашов В В, київський генерал-губернатор ЗО

Леон єпископ Ростовський 91, 93 Леон (Леонтій), митрополит Київський 81, 265

Леонщ, архієпископ Сарський 270 Леонтій, мученик 68, 278, 373 Леонтій Канонархист, преп печерськнй 340

Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський 127 130, 131, 132, 135 Леонтьєви, вельможі 330 Лепьохин Іван Іванович (1740—1802), мандрівник і натураліст, акад Петербурзької АН 417 Лешек Білий кор польський 100 Лесков М С , письменник 31 Лизогуб Яків, чернігівський полковник 363

Лисенко Федір, генеральний осавул 365 Лшденблат, пруський історик 109 Лісімах, мученик 68 Логпн, преп печерськнй 70, 340 Ломоносов Михайло Васильович (І7И— 1765), вчений, поет 6 Лопухін, поміщик 30 Лопухіна Дарья Миколаївна, статська радниця 74

Лохвицький Кіндрат Андрійович, київський археолог 29, 32 Лощанка Анна, мати Іпатш Поцея 126 Лука, економ Києво-Печерського монастиря 70

Лука, митрополит Білоградськнй 129, І37 Лука Бєлоусович (1706—1761), архімандрит Києво Печерського монастиря 203, 292 , 303, 331, 367 Лука Хрисоверх, патріарх Константинопольський 82, 90, 91, 92 219, 355 Лукіан Пресвітер, священномученик ан-тюхійський 70, 339

Людовик, кор угорський, кор ПОЛЬСЬКИЙ 102

Лютер Мартин (1483—1546), засновннх німецького протестантизму 122, 444


Избранные труды по истории Киева, Митрополит Болховитинов Е., 1995

© Copyright 2013-2015

пишите нам: webfrontt@gmail.com

UA | RU